Наша визија је

успостављање јаких и позитивних веза са ученицима
како би они могли за постигну независност
и изграде самопоуздање за даљи ток школовања.
Циљ нам је да развијемо предузимљиве, вредне и промишљене ученике,
спремне да се носе са данашњим светом пуним могућности и изазова.
Наша школа ће наставити да ствара безбедно, ефикасно окружење за учење
које омогућава сваком појединцу да достигне свој највећи потенцијал
кроз бројне наставне и ваннаставне активности.
Добри међуљудски односи и сарадња свих актера школског живота
доприносе развијању позитивне климе у колективу,
међу ученицима и родитељима,
као и стварању атмосфере међусобног уважавања, сарадње и поштовања
личности свих.