Уџбеници за пети разред основне школе 2023/24.

 

Предмет Издавачка кућа Назив уџбеника Решење
Српски језик Бигз школство 1) Читанка 5, уџбеник за пети разред основне школе; Зорана Бошковић, Милан Шиповац

2) С речи на дела, Граматика српског језика за пети разред основне школе; Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Ива Златић

3) С речи на дела, Радна свеска из српског језика за пети разред основне школе, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Решење Министарства просвете: 650-02-00006/2022-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00005/2022-07

Енглески језик Нови Логос 1) Енглески језик 5, English Plus 1 (2nd Edition), уџбеник за пети разред, Бен Вец,Џенет Харди Гулд

2) Енглески језик 5, English Plus 1 (2nd Edition), радна свеска за пети разред, Џенет Харди Гулд

Решење Министарства просвете: 650-02-00031/2018-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00031/2018-07

Историја Фреска Историја 5, уџбеник за пети разред, Данијела Стефановић,Зорица Недељковић,Снежана Ферјанчић Решење Министарства просвете: 650-02-00095/2018-07
Географија Бигз школство Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; Биљана Колачек, Александра Јовичић Решење Министарства просвете: 650-02-00135/2022-07
Биологија Нови Логос Биологија 5, уџбеник за пети разред, Гордана Субаков Симић,Марина Дрндарски Решење Министарства просвете: 650-02-00102/2018-07
Математика Клет 1) Математика 5, уџбеник за пети разред, Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић

2) Математика 5, збирка задатака за пети разред, Бранислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Милојевић

Решење Министарства просвете: 650-02-00170/2018-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00170/2018-07

Музичка култура Нови Логос Музичка култура 5, уџбеник за пети разред, Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан Решење Министарства просвете: 650-02-00123/2018-07
Ликовна култура Клет Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;Сања Филиповић Решење Министарства просвете: 650-02-00075/2022-07
Техника и Технологија Завод за уџбенике Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбеник; Слободан Попов, Мирослав Парошкај Решење Министарства просвете: 650-02-00047/2018-07
Информатика и рачунарство Нови Логос Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред, Дијана Каруовић,Саша Ристић Решење Министарства просвете: 650-02-00345/2022-07
Немачки језик Клет Maximal 1, немачки језик за пети разред основне школе;Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, Решење Министарства просвете: 650-02-00066/2022-07

 

 

Уџбеници за шести разред основне школе 2023/24.

 

Предмет Издавачка кућа Назив уџбеника Решење
Српски језик Бигз школство 1) С речи на дела – Читанка 6, српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Валентина Хамовћ, Марија Слобода

2) С речи на дела – Граматика, српски језик за шести разред основне школе, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

3) С речи на дела – Радна свеска, српски језик за шести разред основне школе, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, Марија Слобода

Решење Министарства просвете:650-02-00102/2019-07
Енглески језик Нови Логос 1) Енглески језик 6, English Plus 2 (2nd Edition), уџбеник за шести разред, Diana Goodey,Бен Вец

2) Енглески језик 6, English Plus 2 (2nd Edition), радна свеска за шести разред, Џенет Харди Гулд

Решење Министарства просвете: 650-02-00029/2019-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00029/2019-07

Историја Фреска Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; Марко Шуица, Радивој Радић, Перо Јелић Решење Министарства просвете: 650-02-00087/2019-07
Географија Бигз школство Географија за шести разред основне школе; Милутин Тадић Решење Министарства просвете 650-02-00040/2019-07
Биологија Нови Логос Биологија 6, уџбеник за шести разред, Гордана Субаков Симић,Марина Дрндарски Решење Министарства просвете: 650-02-00109/2019-07
Математика Клет 1) Математика, уџбеник за шести разред основне школе, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

2) Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Решење Министарства просвете 650-02-00120/2019-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00120/2019-07

 

Физика Клет 1) Физика 6, уџбеник за шести разред, Марина Радојевић

2) Физика 6, збирка задатака за шести разред, Марина Радојевић

Решење Министарства просвете: 650-02-00104/2019-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00104/2019-07

 

Уџбеници за седми разред основне школе 2023/24.

 

Предмет Издавачка кућа Назив уџбеника Решење
Српски језик Бигз школство 1) Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Зорана Бошковић, Милан Шиповац

2) С речи на дела 7, Граматика српског језика за седми разред основне школе, Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

3) С речи на дела – Радна свеска, српски језик за седми разред основне школе, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Решење министарства просвете: 650-02-00584/2019-07
Енглески језик Нови Логос 1) Енглески језик 7, English Plus 3 (2nd Edition), уџбеник за седми разред, Бен Вец,Кетрин Гормли

2)  Енглески језик 7, English Plus 3 (2nd Edition), радна свеска за седми разред, Кејт Мелереш

Решење Министарства просвете: 650-02-00468/2019-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00468/2019-07

Историја Фреска Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; Сузана Рајић, Данка Леовац Решење Министарства просвете: 650-02-00597/2019-07
Географија Бигз школство Географија, уџбеник за седми разред основне школе; Игор Лешчешен, Слободан Зрнић, Биљана Колачек, Александра Јовичић Решење Министарства просвете: 650-02-00626/2019-07
Биологија Нови Логос Биологија 7, уџбеник за седми разред, Гордана Субаков Симић,Марина Дрндарски Решење Министарства просвете: 650-02-00594/2019-07
Математика Клет 1) Математика, уџбеник за седми разред основне школе; Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

2) Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Решење Министарства просвете: 650-02-00536/2019-07

 

Физика Клет 1)Физика 7, уџбеник за седми разред, Марина Радојевић

2)Физика 7, збирка задатака за седми разред, Марина Радојевић

Решење Министарства просвете: 650-02-00462/2019-07

 

Уџбеници за осми разред основне школе 2023/24.

 

Предмет Издавачка кућа Назив уџбеника Решење
Српски језик Бигз школство 1) Читанка 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Зорана Бошковић, Милан Шиповац

2) С речи на дела 8, Граматика српског језика за осми разред основне школе; Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

3) С речи на дела 8, Радна свеска из српског језика за осми разред основне школе; Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић, Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Решење Министарства просвете: 650-02-00452/2020-07
Енглески језик Нови Логос 1) Енглески језик 8, English Plus 4 (2nd Edition), уџбеник за осми разред, Бен Вец, Дајана Пај

 2) Енглески језик 8, English Plus 4 (2nd Edition), радна свеска за осми разред, Џенет Харди Гулд

Решење Министарства просвете: 650-02-00280/2020-07

Решење Министарства просвете: 650-02-00280/2020-07

Историја Фреска Историја 8, уџбеник за осми разред основне школе, Љиљана Раковић,Љубодраг Димић Решење Министарства просвете: 650-02-00034/2022-07
Географија Бигз школство Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; Марко В. Милошевић Решење Министарства просвете:650-02-00458/2020-07
Биологија Нови Логос Биологија 8, уџбеник за осми разред, Гордана Субаков Симић,Марина Дрндарски Решење Министарства просвете: 650-02-00383/2020-07
Математика Клет 1) Математика 8, уџбеник за осми разред, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

2) Математика 8, збирка задатака за осми разред, Бранислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Милојевић

Решење Министарства просвете: 650-02-00298/2020-07

 

Физика Клет 1) Физика 8, уџбеник за осми разред, Марина Радојевић

2) Физика 8, збирка задатака за осми разред, Марина Радојевић

Решење Министарства просвете: 650-02-00256/2020-07

 

Хемија Герундијум  1) Хемија за 8 разред основне школе, Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламковић

2) Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе, Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламковић

Решење Министарства просвете: 650-02-00378/2020-07
Информатика Нови Логос Информатика и рачунарство 8, допуњено издање уџбеника за осми разред, Дијана Каруовић,Ерика Елевен Решење Министарства просвете: 650-02-00287/2021-07
Техника и Технологија Клет 1)Техника и технологија 8, допуњено издање уџбеника за осми разред, Алекса Вучићевић,Ненад Стаменовић

2) Техника и технологија 8, материјали за конструкторско моделовање, Алекса Вучићевић,Ђура Пађан,Ненад Стаменовић

Решење Министарства просвете: 650-02-00288/2021-07

 

Ликовно Клет Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред, Сања Филиповић

 

Решење Министарства просвете: 650-02-00235/2020-07
Музичка култура Нови Логос Музичка култура 8, уџбеник за осми разред, Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан Решење Министарства просвете: 650-02-00307/2020-07
Немачки језик Клет Maximal 4, немачки језик за осми разред основне школе, Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, Дагмар Глик, Керстин Рајнке; Решење Министарства просвете: 650-02-00255/2020-07