U toku je prijava za upis dece rođene u periodu od 1.3.2016. do 1.3.2017. godine. Tokom februara moguće je podneti zahtev za upis u prvi razred dece koja teritorijalno pripadaju drugoj školi. Prve nedelje marta psiholog i pedagog škole će posetiti predškolske ustanove, sastaviti spisak budućih prvaka i kontaktirati roditelje u vezi sa terminom testiranja i svom potrebnom dokumentacijom. Poželjno je i da se roditelji dece koja terotirojalno pripadaju našoj školi izjasne kog svog vaspitača.