ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

  1. Снежана Шушкић,
  2. Бобан Благојевић,
  3. Сања Андрић,
  4. Драгана Јекић,
  5. Милена Клисурић,
  6. Зора Поткрајац,
  7. Ломјански Зденка,
  8. Босић Александра,
  9. Карличић Бојана

Председник школског одбора: Милена Клисурић