ТИМ КООРДИНАТОР ЧЛАНОВИ
Тим за формирања плана екскурзија школе у природи излети и посете Томић Снежана

 

Сања Петровић, Славка Крупежевић, Адамка Барчикин, Слађана Пелић, Оливера Станојевић, Марија Ерић, Јелена Гојић, Доротеа Голужа
Дечији савез

 

Ломјански Зденка

Милошевић Милош

Тим за професионалну оријентацију

 

Митровић Горан Голужа Доротеа, Обрадовић Јелена, Матић Снежана, Томић Снежана, Перић Јелена, Угрешић Никола
Тим за Кризне ситуације

 

Фарбаш Далибор Везировић Милан, Милошевић Милош, Раичевић Влатко, Вујић Александар, Шеремет Томислав, Митровић Горан, Чавић Дејан, Угрешић Никола
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

Лепињица Бојана Вујић Александар, Мацура Душица, Љубојевић Слађана, Везировић Милан, Станојевић Оливера, Пелић Слађана, Мауковић Веснам, Поткрајац Зора, Пресечковић Добрила, Томић Снежана, Угрешић Никола
Тим за сарадњу са црвеним крстом

 

Гојић Јелена Пелић Слађана, Мацура Душица, Вукелић Јелена, Ђилас Јелена, Шеремет Зорица, Ћирић Наталија
Тим за манифестације

 

Николић Вања Голужа Доротеа, Везировић Милан, Ломјански Зденка, Матић Снежана, Ерић Марија, Матовина Снежана
Тим за естетско уређење школе

 

Голужа Доротеа

мр Далибор Фарбаш

Гојић Јелена, Ђорђевић Радослава, Ћирић Наталија, Шеремет Томислав, сви учитељи.

 

Тим за писање пројеката

 

Ерић Марија Обрадовић Јелена, Вујић Александар, Кузмановић Емилија, Поткрајац Зора, Бурсаћ Лемајић Зорана, Матић Снежана, Перић Јелена, Чипкар Биљана.
Тим за вођење друштвених мрежа, сајта школе и промоцију школе Вујић Александар Лепињица Бојана, Матић Снежана, Везировић Милан, Ерић Марија, Николић Вања, Шкорић Љиљана, Вукелић Јелена
Тим за интеграцију и инклузију ученика миграната Угрешић Никола Божица Аришић, Зорица Варга, Весна Мауковић.
Тим за инклузивно образовање

 

Угрешић Никола Зора Поткрајац, Зорана Бурсаћ Лемаић, Добрила Пресечковић, Светлана Болманац, Адамка Барчикин, Душица Мацура, Зденка Ломјански, Славка Крупежевић, Јелена Вукелић, Ана Худак, Весна Мауковић, Дејан Чавић, Марија Ерић, Зорица Шеремет, Вања Николић, Наталија Мишић, Тамара Нонковић, Јукић Снежана, Клисурић Милена, Слађана Љубојевић, Лепињица Бојана, Наташа Миљановић, Јелена Обрадовић, Снежана Матић, Јелена Гојић, Савка Валентировић Суман
Тим за професионални развој

 

Матић Снежана Миљановић Наташа, Варга Зорица, Клисурић Милена, Бурсаћ Лемајић Зорана.
Тим за школски програм

 

Биљана Бешевић Худак Ана, Петровић Сања, Матовина Снежана, Перић Јелена, Бурсаћ Лемајић Зорана, Чавић Дејан
Тим за обезбеђење и унапређење квалитета рада школе Биљана Бешевић

 

Перић Јелена, Лепињица Бојана, Аришић Божица, Миљановић Наташа, Угрешић Никола
Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 

Клисурић Милена Барчикин Адамка, Крупежевић Славкаић , Нонковић Тамара, Бешевић Биљана, Перић Јелена.
Тим за предузетништво и међупредметне компетенције

 

Вукелић Јелена Шеремет Томислав, Митровић Горан, Ивана Арсеновић, Станојевић Оливера, Матић Снежана, Валентировић Савка
Вршњачки тим

 

Нонковић Тамара Гојић Јелена, Јукић Светлана, Матовина Снежана, Клисурић Милена, Раичевић Влатко, Вучковић Љиљана, Мауковић Весна
Тим за ШРП

 

Миљановић Наташа Биљана Бешевић, Светлана Болманац, Јелена Вукелич, Славка Крупежевић