ред.број Име Презиме Радно место
1 Aлександра Черјековић-Тубић Наставник предметне наставе
2 Tомислав Шеремет Наставник предметне наставе 
3 Александар Вујић Наставник предметне наставе 
4 Ана Ходак Наставник предметне наставе
5 Бојана Лепињица Наставник предметне наставе 
6 Вања Николић Наставник предметне наставе 
7 Владимир Еделински-Миколка Наставник предметне наставе
8 Влатко Раичевић Наставник предметне наставе 
9 Горан Митровић Наставник предметне наставе 
10 Данијела Бранковић Наставник предметне наставе 
11 Дарко Бабеља Наставник предметне наставе 
12 Доротеа Голужа Наставник предметне наставе
13 Зорица Шеремет Наставник предметне наставе
14 Ивана Мацко Наставник предметне наставе 
15 Љиљана Шкорић Наставник предметне наставе
16 Марија Ерић Наставник предметне наставе 
17 Милена Клисурић Наставник предметне наставе
18 Милош Милошевић Наставник предметне наставе 
19 Наталија Мишић Наставник предметне наставе 
20 Наташа Миљановић Наставник предметне наставе 
21 Савка Валентировић-Суман Наставник предметне наставе 
22 Светлана Јукић Наставник предметне наставе 
23 Слађана Љубојевић Наставник предметне наставе 
24 Снежана Матић Наставник предметне наставе 
25 Снежана Томић Наставник предметне наставе 
26 Тамара Нонковић Наставник предметне наставе 
27 Милан Везировић Наставник предметне наставе 
28 Јелена Перић Наставник предметне наставе
29 Николина   Брдар Наставник предметне наставе
30 Милица Грбатинић Наставник предметне наставе
31 Јелена Обрадовић Наставник предметне наставе
32 Душан Мијатовић Наставник предметне наставе
33 Бојана Радојевић Наставник предметне наставе
34 Јелена Ђилас Наставник предметне наставе
35 Наташа Еделински-Миколка Наставник предметне наставе
36 Ирина  Јагодић Наставник предметне наставе
       
       
УЧИТЕЉИЦЕ      
       
1 Адамка Барчикин Наставник разредне наставе 
2 Ана Худак Наставник разредне наставе 
3 Божица Аришић Наставник разредне наставе 
5 Добрила Пресечковић Наставник разредне наставе 
6 Душица Мацура Наставник разредне наставе 
7 Зденка Ломјански Наставник разредне настав
8 Зора Поткрајац Наставник разредне наставе 
9 Зорица Варга Наставник разредне наставе 
10 Ивана Арсеновић Наставник разредне наставе 
11 Јелена Вукелић Наставник разредне наставе 
12 Кристина         Половина Наставник разредне наставе 
13 Оливера Станојевић Наставник разредне наставе
14 Сања Петровић Наставник разредне наставе
15 Светлана Болманац Наставник разредне наставе
16 Слађана Пелић Наставник разредне наставе 
17 Снежана Матовина Наставник разредне наставе 
18 Зорана Бурсаћ Лемаић Наставник разредне наставе
19 Славка Крупежевић Наставник разредне наставе 
       
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ      
       
1 Андрија Фелтан Домар/мајстор одржавања 
2 Мирослав Бурћак Домар/мајстор одржавања 
3 Аница Ступић Сервирка 
4 Вера Андришка Чистачица 
5 Анита Петковић Чистачица
6 Светлана Тиркајло Чистачица
7 Славица Спасић Чистачица 
8 Снежана Гајић Чистачица 
9 Татјана Крошлак Чистачица 
10 Јасминка Зец Чистачица
11 Јелица Харди Чистачица 
12 Љиљана Миловановић Чистачица
13 Марина Чеман Чистачица 
14 Миланка Налчић Чистачица 
       
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ      
       
1 Јелена Дринић Стручни сарадник  педагог 
2 Радослава Ђорђевић Стручни сарадник библиотекар
3 Никола Угрешић Стручни сарадник  психолог 
       
       
       
       
       
УПРАВА ШКОЛЕ      
       
1 Бојана       Лепињица Директор установе 
2 Бојана Радојевић Помоћник директора
3 Биљана Чипкар Шеф рачуноводства 
4 Весна Ђуђар-Шустер Секретар установе 
5 Јованка Јефтић референт