Пријемни испити

уторак-понедељак

18-24.04. до 16 ч

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу МСШ (www.mojasrednjaskola.gov.rs), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

петак и понедељак

21.04 и 24.04. 09-16 ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

Пробни завршнни испит

 

петак

24.03. 12–14 ч

Пробни завршни испит – математика

субота

25.03. 09–11 ч

Пробни завршни испит – српски/матерњи језик

субота

25.03. 11.30–13.30 ч

Пробни завршни испит – трећи тест

понедељак–петак

27–31.03.

Анализа пробног завршног испита