Оговорна лица за контролу пушења

Шид – матична школа:

Станојевић Оливера

Беркаово:

Петровић Сања

Сот:

Аришић Божица

Бикић До:

Ана Худак

Оговорно лице за заштиту података о личности

Бојана Радојевић