РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ЗА НАСТАВНИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ   ВАЖИ ОД 01.9. 2023. ГОДИНЕ

  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
ДВОРИШТЕ СТАНОЈЕВИЋ ПЕЛИЋ ПОТКРАЈАЦ МАЦУРА КРУПЕЖЕВИЋ
I  НИВО ШЕРЕМЕТ З. ПРЕСЕЧКОВИЋ ЛЕМАИЋ БОЛМАНАЦ МАТОВИНА
II  НИВО НИКОЛИЋ БАРЧИКИН НИКОЛИЋ ВУКЕЛИЋ ВУЧКОВИЋ

 

Главни дежурни наставник, одређен распоредом, почиње са дежурством у 7:20 на улазним вратима, а остали дежурни наставници почињу са дежурством у 7:30.

 

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ прати одлазак ученика путника и попуњава књигу дежурства:

–                      Списак дежурних тог дана

–                      Одсуство наставника

–                      Примедбе у току дежурства

 

НАПОМЕНА: Наставници одређени за дежурство се могу договорити о међусобном покривању или заменама уколико су заузети у време дежурства, а у циљу што боље контроле и надзора над ученицима.

 

 

директор школе

 

 

______________________

мр Далибор Фарбаш