РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ЗА НАСТАВНИКЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

ВАЖИ ОД 01.9.2023. ГОДИНЕ

 

  ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
ДВОРИШТЕ Т.ШЕРЕМЕТ КЛИСУРИЋ МИЉАНОВИЋ КАРАЧИЋ ЈУКИЋ
ПРИЗЕМЉЕ  

РАИЧЕВИЋ

 

Д.МИЈАТОВИЋ МИШИЋ СРНКА НОНКОВИЋ
ПРВИ СПРАТ ЛЕПИЊИЦА ОБРАДОВИЋ СЛАВУЈЕВИЋ Т. ШЕРЕМЕТ ВАЛЕНТИРОВИЋ
ПРВИ СПРАТ ЉУБОЈЕВИЋ ВУЈИЋ ЈАГОДИЋ З.ШЕРЕМЕТ ТОМИЋ
ДРУГИ СПРАТ ЕРИЋ МАТИЋ МИТРОВИЋ МИЛОШЕВИЋ ВЕЗИРОВИЋ

 

Главни дежурни наставник, одређен распоредом, почиње са дежурством у 7:20 на улазним вратима, а остали дежурни наставници почињу са дежурством у 7:30.

 

ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ прати одлазак ученика путника и попуњава књигу дежурства:

–                      Списак дежурних тог дана

–                      Одсуство наставника

–                      Примедбе у току дежурства

 

НАПОМЕНА: Наставници одређени за дежурство се могу договорити о међусобном покривању или заменама уколико су заузети у време дежурства, а у циљу што боље контроле и надзора над ученицима.

 

 

директор школе

 

 

______________________

мр Далибор Фарбаш