ТРАЈАЊЕ ЧАСА 45 МИНУТА  

ТРАЈАЊЕ ЧАСА 30 МИНУТА

 

1. 08:00 – 08:45   08.00 – 08:30
                                   5               5
2. 08.50 – 09:35   08:35 – 09:05
                                15              15
3. 9:50 – 10:35   09:20 – 09:50
                                10             10
4. 10:45 – 11:30   10:00 – 10:30
                                  5              5
5. 11:35 – 12:20   10:35 – 11:05
                                  5             5
6. 12:25 – 13:10   11:10 -11:40
                                  5            5
7. 13:15 – 14:00   11:45 – 12:15