ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ИЗ РЕДОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 1. Снежана Шушкић,
 2. Тамара Чичовачки,
 3. Сања Андрић,

ИЗ РЕДОВА Савета родитеља

 1. Карличић Бојана
 2. Босић Александра,
 3. Бобан Благојевић

ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ

 1. Јелена Обрадовић,
 2. Зора Поткрајац,
 3. Ломјански Зденка,

ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 1. Небојша Кошутић  7-1
 2. Кристина Пантић  8-2