Тимови ОШ “Сремски фронт” 2023 – 2024

 

Tим – Клубови за учење
Координатори – Марија Ерић, Никола Угрешић

Чланови – Обрадовић Јелена, Оливера Станојевић, Матић Снежана, Везировић Милан, Бојана Радојевић.

 

Тим за инклузивно образовање 
Координатор – Никола Угрешић
Чланови – Снежана Матовина, Светлана Болманац, Добрила Пресечковић, Зорица Шеремет, Вања Николић, Зденка Ломјански, Адамка Барчикин, Душица Мацура, Бојана Радојевић, Бојана Лепињица, Горан Митровић, Александар Вујић, Милица Славујевић, Светлана Јукић, Наташа Миљановић, Јелена

Обрадовић, Снежана Матић, Тамара Нонковић, Томић Снежана, Слађана Љубојевић, Милан Везировић

 

Тим за интеграцију и инклузију ученика миграната 
Коордиантор- Никола Угрешић
Чланови: Марија Ерић, Милена Клисурић, Бојана Лепинјица, Митровић Горан, Бојана Радојевић, Наташа Миљановић, Снежана Матић, Томић Снежана, Милица Славујевић, Слађана Љубојевић, Милан Везировић

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Координатор- Бојана Лепињица
Чланови – Никола Угрешић, Снежана Томић, Слађана Љубојевић, Александар Вујић, Милан Везировић, Слађана Пелић, Душица Мацура, Оливера Станојевић, Добрила Пресечковић, Зора Поткрајац, Весна Мауковић, представник савета родитеља Милош Ћургуз, представник ученичког парламента Кошутић Небојша и Пантић Кристина.

 

 

Тим за писање пројеката  
Координатор – Марија Ерић
Чланови – Јелена Обрадовић, Зора Поткрајац, Томислав Шеремет, Наташа Еделински, Снежана Матић, Биљана Чипкар

 

Тим за Предузетништво  
Координатор – Вукелић Јелена
Чланови – Шеремет Томислав, Митровић Горан, Станојевић Оливера, Матић Снежана, Савка Валентировић-Суман.

 

Тим за ШРП   
Координатор – Наташа Миљановић
Чланови – Томић Снежана, Лепињица Бојана, Зденка Ломјански, Данијела Бранковић, Јелена Вукелић и Славка Крупежевић

 

Тим за професионални развој   
Коордиантор- Матић Снежана
Чланови – Наташа Миљановић, Милена Клисурић, Адамка Барчикин,

Тим за професионалну оријентацију    
Коордиантор – Матић Снежана
Чланови – Јелена Обрадовић, Милан Везировић, Милена Клисурић, Вујић Александар, Бојана Лепињица, Никола Угрешић

 

Тим за формирања плана екскурзија школе у природи излети и посете

  Координатор – Томић Снежана
чланови: Јелена Вукелић, Зора Покрајац, Добрила Пресечковић, Душица Мацура, Горан Митровић, Слађана Љубојевић, Бојана Лепињица, Милан Везировић

 

Ученички парламент   
Координатори – Обрадовић Јелена и Ерић Марија –
Ученици – Кошутић Небојша VII 1; Филиповић Никола VII 1; Павловић Тодор VII 2; Циганков Јасна VII 2; Ркман Стефан VII 3; Ђидара Филип VII 3; Менђан Магдалена VIII 1; Илић Вукашин VIII 1; Пантић Кристијан VIII 2; Лазић Милица VIII 2; Малић Милица VIII 3; Андрић Вукашин VIII 3. Председник у школском одбору VII 1 Небојша Кошутић; заменик VIII 2 Кристијан Пантић;

 

Вршњачки тим      
Координатор- Тамара Нонковић
Чланови – Милена Клисурић, Светлана Јукић, Матовина Снежана, Милица Славујевић.

 

Тим за сарадњу са Црвеним крстом   
Координатор- Милица Славујевић
Чланови – Зора Поткрајац, Јелена Вукелић, Наталија Мишић, Милан Везировић, Милена Клисурић

 

Тим за кризне ситуације          
Координатор – Далибор Фарбаш
Чланови – Вујић Александар, Везировић Милан, Милошевић Милош, Влатко Раичковић, Никола Угрешић, Томислав Шеремет, Горан Митровић.

Дечији савез     
Координатори – Зденка Ломјански, Милош Милошевић

Тим за манифестације
Координатор – Вања Николић
Чланови – Бојана Радојевић, Анита Карачић-Котарлић, Зденка Ломјански, Снежана Матић, Јелена Обрадовић, Оливера Станојевић, Милан Везировић.

 

Тим за естетско уређење 
Координатор- Анита Карачић

Чланови – Бојана Радојевић, Далибор Фарбаш, Зора Поткрајац, Оливера Станојевић, Зорана Бурсаћ Лемаић, Божица Аришић, Ана Худак, Зорица Варга, Добрила Пресечковић, Светлана Болманац, Слађана Пелић, Весна Мауковић, Сања Петровић, Адамка Барчикин, Душица Мацура, Зденка Ломјански, Јелена Вукелић, Снежана Матовина, Радослава Ђорђевић.

Тим за обезбеђивање и унапређење квалитета рада школе
Координатор- Наташа Миљановић
Чланови –

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе
Координатор – Милена Клисурић
Чланови – Тамара Нонковић, Славка Крупежевић, Адамка Барчикин, Наташа Миљановић, Милица Славујевић.

 

Тим за школски сајт, друштене мреже, промоцију рада школе и летопис

Координатор  – Вујић Александар
Сајт школе чланови – Јелена Обрадовић, Милица Славујевић, Горан Митровић, Томислав Шеремет.
Чланови Фејсбук странице – Јелена Вукелић, Матић Снежана

Чланови везани за обавештења из подручних одељења – Ана Худак, Божица Аришић, Сања Петровић
Чланови за летопис – Наташа Миљановић, Светлана Болманац

Тим за школски програм
Координатор – Миљановић Наташа
Чланови – Ана Худак, Сања Петровић, Снежана Матовина, Зорана Бурсаћ Лемајић, Биљања Бешевић.

 

Тим за обезбеђење и унапређење квалитета рада школе:

координатор:Миљановић Наташа

Чланови – Милена Клисурић, Лепињица Бојана, Снежана Матић, Никола Угрешић, Бојана Радојевић, Далибор Фарбаш